Glicerol

Šifra proizvoda: 110760
PARAMETRI
DOZVOLJENE VREDNOSTI
Sadržaj glicerola
Min 82%
Sadržaj vode
Max 13%
Sadržaj kalijuma
Max 1,8%
Sadržaj metanola
Max 0,2%
Sadržaj pepela
Max 6%
Sadržaj pepela nerastvorljivog u HCL
Max 2,2%
Sadržaj natrijuma
Max 4%

Glicerol je sporedni proizvod u proizvodnji biodizela i predstavlja
odličan izvor energije u životinjskoj ishrani.

Eksperimentalna ispitivanja ukazuju na to da se glicerol može
dodavati do 10 % suve materije hrane, kao zamena za žitarice.


Glicerol je veoma efikasno sredstvo za lečenje i preventivu ketoze.

Visoke energetske vrednosti podiže prinos i kvalitet mleka kod krava u laktaciji.


Opis: 

Nus-proizvod u proizvodnji metal estar masnih kiselina
dobijen transesterifikacijom triglicerida masnih kiselina zamenom
propantriola metanolom.


Upotreba glicerola:
Krave 5% u koncentrovanoj smeši
Bikovi 3% u koncentrovanoj smeši
Svinje 5% u koncentrovanoj smeši
Prasad 7% u koncentrovanoj smeši
Živina 3% u koncentrovanoj smeši

FARMNET VAM BESPLATNO DAJE NA KORIŠĆENJE OPREMU:
- IBC kontejner sa slavinom

ISPORUKA GLICEROLA NA VAŠU ADRESU.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se