ČLANCI

Dodato: pre 3 dana

Respiratorne bolesti teladi

Bolest disajnih organa je drugi vodeći uzrok mortaliteta kod teladi od 0 do 6 meseci starosti iza dijareje i može imati najmanje polovinu ukupnog morbiditeta i mortaliteta kod mladih teladi. Najveća...
Vidi više
Dodato: 13.06.2018

Vodič za upotrebu: Nova pravila za deklarisanje hrane od 15. juna

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i NALED predstavili Vodič za upotrebu Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane koji počinje da se primenjuje od 15. junaM...
Vidi više
Dodato: 10.05.2018

Komplikacije sa novorođenim jagnjadima

1. HipotermijaHipotermija je definisana kao snižavanje telesne temperature organizma. Da bi održalo telesnu temperaturu, novorođeno jagnje mora proizvesti toliko toplote koliko gubi odavanjem telesne ...
Vidi više
Dodato: 25.04.2018

Zdrava telad zdrava proizvodnja

Treba obratiti pažnju na tehniku odgajivaanja teladi. Ako telad ne uspe da postigne ciljani porast tokom svog razvoja, imaće manji porast u periodu odgoja i kao junad, a naročito će se odraziti kada z...
Vidi više
Dodato: 18.04.2018

Krvotok kontaminiran mikotoksinima

Silaža je dobar izvor vlakana, sa dodatom vrednošću visoke energije i visokomsvarljivošću za mlečne krave. Međutim, mikotoksini mogu imati štetan uticaj na kvalitet ivrednost sili...
Vidi više
Dodato: 13.04.2018

Prevencija mastitisa probioticima

Do danas, lečenje goveđeg mastitisa pretežno se bazira na upotrebi antibiotika. Međutim, oni nisu potpuno efikasani i doprinose do pojave rezinstecije unutar sojeva mikroorganizama. Stoga postoji potr...
Vidi više
Dodato: 13.04.2018

Mlečnom masti do profita

Na trenutnom međunarodnom tržištu mleka, povećanje količine proizvodnje mleka više nije relevantno zbog niskih cena. Sada više nego ikada, proizvodnja više mlečnih masti i ...
Vidi više
Dodato: 13.04.2018

Podsticajnje imunieta za odbranu od ketoze

Zdrav početak laktacije je neophodan zbog dobre proizvodnje mleka i uspešne reprodukcije. Nažalost, mlečne krave pokazuju povećanu pojavu metaboličkih i infektivnih bolesti tokom postpartalnog ...
Vidi više
Dodato: 13.04.2018

Koristi B vitamina za mlečne krave

Proizvođači mleka širom sveta uvek traže načine za povećanje unosa hrane pre telenja, smanjivanje metaboličkih i zaraznih bolesti, povećanje mleka i komponenti mleka i poboljšanje reprod...
Vidi više

Za sva pitanja
nas pozovite 011 63 51 233

Pridruži nam se