Colostrum

Šifra proizvoda: 110590

Colostrum je zamena za kolostrum, može se koristiti da obogati kvalitet kravljeg kolostruma ako je neophodno ili se daje teladima umesto prirodnog kolostruma. 

Važnost kolostruma za telad
Kolostrum je veoma važan za telad. Telad se rađaju bez pasivnih antitela kako bi im pružili imunitet. Pored toga, kolostrum sadrži niz drugih supstanci koje su veoma važne za optimalan početak. Stoga je ključno brzo i higijensko obezbeđivanje kolostruma visokog kvaliteta. To je lakše reći nego uraditi. Studije su pokazale da oko 50% teladi ima premali sadržaj antitela u krvi nakon prvog dana.
Kolostrum za poboljšanje ili kao zamena
Telad je potrebno hraniti sa najmanje 4 litra kolostruma koji sadrži 50g/L igG (imunoglobulina). Važno je testirati kvalitet kolostruma pre nego što se hrani. Ako je koncentracija ispod 50g/L, Colostrum se može koristiti za obogaćivanje kolostruma, da povećaju IgG na željeni nivo. Colostrum se takođe može koristiti kao zamena kolostruma za telad u slučaju da kolostrum uopšte nije dostupan.
Upotreba i uputstvo za upotrebu
Obogaćivanje kolostruma u slučaju nedovoljnog kvaliteta
Merenje kvaliteta kolostruma i dodavanje Colostruma prema tabeli:

Suplementacija u slučaju da kolostrum nije dostupan

Obezbediti Colostrum odmah nakon rođenja. Rastvoriti 500gr u 2-2.5 litre vode (oko 40°C) i dati direktno nakon rođenja, u roku od 6 sati. 

Ponoviti postupak dodavanja do 12 sati nako rođenja.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se