Pro Keto (Rešenje za subkliničku ketozu)

Pro Keto (Rešenje za subkliničku ketozu)

Šifra proizvoda: 110560

Pro-Keto je dijetetski proizvod za smanjenje rizika od ketoze. To je tečni proizvod koji sadrži propilen glikol i glicerol, dva izvora glukofenske energije u kombinaciji sa nizom vitamina i minerala i dva sredstva za aromatizaciju. Može se mešati sa TMR-om (ukupnim obrokom) ili dodati u hranu sa dozerom.
Obezbeđivanje glukofenske energije
Važno je obezbediti dovoljno nivo glukofenske energije kravama tokom perioda kada su u negativnoj energetskoj ravnoteži. Proizvod uključuje sve bitne sastojke za dobar početak laktacije. Niacin i vitamin B12 povećavaju iskorišćenost energije, a holin podržava pravilno funkcionisanje jetre. 

Izazov energetskog balansa i rizik od subkliničke ketoze
Krave dostignu vrhunsku lakstaciju oko 4-8 nedelja nakon teljenja. Unos suve materije (DMI) se ne povećava jednakim tempom; Vrhunac u DMI je obično postignut 6-8 nedelja kasnije. Kao rezultat, krave su u negativnoj ravnoteži energije u prva tri meseca nakon teljenja. Ovo može rezultirati kliničkom ili subkliničkom ketozom, koja u kratkom vremenskom periodu smanjuje proizvodnju mleka i plodnost i čini krave više ranjivijim na bolesti.
Upotreba:
Koristite Pro-Keto tokom prvih 3-6 nedelja laktacije. Dati 100-125ml dva puta dnevno kao dodatak hrani ili automatskom jedinicom za doziranje. 

U akutnom slučaju ketoze, dajte 250 ml Farm-O-San Pro-Keto dva puta dnevno.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se