Bromavet pelete

Šifra proizvoda: 311830

Bromavet pelete su antikoagulantni biocid tip, namenjeni za neposrednu primenu u suzbijanju štetnih glodara u domaćinstvima, industrijskim i javnim objektima, skladištima i farmama za uzgoj životinja.

Primena:
Za suzbijanje miševa -  15- 25 g u radijusu od 2,5-5 m;
Za suzbijanje pacova -  50-100 g u radijusu od 5-10 m;

Za neposrednu primenu u suzbijanju štetnih glodara u industrijskim i javnim objektima, skladištima, domaćinstvima i farmama za uzgoj životinja. Za smanjenje rizika od slučajnog trovanja ne ciljnih životinja koriste se deratizacione kutije za izlaganje mamaca, koje se postavljaju na kritične kontrolne tačke, oko štićenih objekata, blizu izvora alternativne hrane i na mesta gde je uočeno aktivno kretanje glodara.
Izložene mamce kontrolisati dva puta u roku od 5 do 7 dana. Kontinuirano održavati stalnu izloženost mamaca i po potrebi dopunjavati kutije sve dok ih glodari jedu. Kontaminirane mamce zameniti svežim. Od momenta prestanka aktivnosti glodara ili prestanka konzumiranja mamaca, kutije sa mamcima se mogu ukloniti. Mamce ne izlagati direktno suncu ili direktnim izvorima toplote i vlagi.

Ciljani organizmi:
Miševi, pacovi


Aktivna supstanca:

Bromadiolon + emetik (bitrex) + atraktant

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Pakovanje: 10 kg.

Interesuje te ovaj proizvod?
Pozovite nas za više informacija:
011 63 51 233

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se