Distributeri

U našoj mreži je na hiljade farmera. Kako bismo im pomogli da razmenjuju podatke i iskustva, kreirali smo moćan softver sa obiljem informacija. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo da izvršimo savršeno precizno targetiranje farmera po lokaciji, delatnosti, proizvodima koje koriste...Ovakav kanal vam omogućava brzo i savršeno efikasno promovisanje proizvoda za farmere. Posao promocije i prodaje možemo uraditi mi, ili ga mogu raditi vaši distributeri na osnovu podataka koje dobijete od nas.

Prednosti ovakvog načina promocije i prodaje proizvoda su višestruke. Pre svega, ovo je mnogo brži put za plasiranje proizvoda na tržište. Zašto? Zato što već znamo kome treba da se obratite i ko je vaš potencijalni kupac. Samim tim, promocija je jeftinija, jer ne zahteva angažovanje velikog broja komercijalista (plate, službena vozila, gorivo, službeni telefoni i ostali troškovi) i potrebno je kraće vreme, a vreme je novac.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Za sva pitanja
pozovite nas 011 63 51 233

Pridruži nam se